mygenejoyce

Friday, May 05, 2006

A. Subject Name: Edukasyong Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali 3 B.Lesson Reference No. Three C. Lesson Title: Paggalang sa Relihiyon at Paniniwala ng Iba D. Lesson Description: Ang aralin na ito ay tungkol sa paggalang sa relihiyon at paniniwala ng iba. E.Learning Outcome: l. Pagkatapos ng aralin na ito ang mga bata ay matututong gumalang sa relihiyon at paniniwala ng iba. 2. Nakasasagawa ng mga magandang gawain sa paggalang sa relihiyon at paniniwala ng iba. 3. Nalalaman ang mga iba't ibang relihiyon sa bansa. 4. Nakasasalaysay tungkol sa sariling relihiyon. 5. Nakalalahok sa mga gawaing pangrelihiyon. F. Learning Presentation: l.Pumunta sa link na ito.http://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_the_Philippines. Alamin ang iba't ibang relihiyon sa Pilipinas. 2. Puntahan ang link na ito at pansinin kung paano ang paggalang sa relihiyon.http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Different%20Religion%20in%20the%20Philippines G.Learning Activity: 1.Buksan ang link na ito.http://www.geocities.com/mgarelihiyonsapilipinas/. Sipiin ang mga relihiyon na napapaloob sa Pilipinas. 2. Magbukas ng isang link tungkol sa inyong relihiyon at isulat sa notbuk ang link ad niyo. 3.Gumawa ng isang sanaysay tungkol sa inyong relihiyon. 4.Pagkatin ang sarili ayon sa relihiyon mo at magsagawa ng isang role play tungkol sa pananampalataya ninyo. H. Learning Evaluation: Puntahan ang link na ito http://www.prongo.com/quizstation/testquiz/, ang class key ay jtaquino at ang classkey password ay 1234567. I. Assignment: Magbukas ng link sa net tungkol sa relihiyon ninyo at sipiin ang mga mabubuting gawain tungkol dito.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home