mygenejoyce

Friday, May 05, 2006

A. Subject Name: EKAWP4(One) B. Lesson Reference No. One C. Lesson Title: Kalinisan at Kaayusan sa Kapaligiran D. Lesson Description: Ang lesson na ito ay tumutukoy sa mga sumusunod: *Pagpapanatiling maayos at malinis ang kapaligiran. *Pagsasagawa ng mga pamamaraan kung paano mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. *Paggawa ng maikling tula,kasabihan,slogan o poster tungkol sa kapaligiran. *Paglahok sa mga gawaing nakakaunlad sa kapaligiran. *Pagsali sa isang role play tungkol sa kapaligiran. *Pag-awit ng isang awit tungkol sa hinanaing ng kapaligiran. E. Learning Outcomes: Pagkatapos ng araling ito ang mga bata ay: *Napapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. *Naisasagawa ang mga pamamaraan kung paano mapanatiling malinis at maayos ang kapaligiran. *Nakagagawa ng isang maikling tula, kasabihan, slogan o poster tungkol sa kapaligiran. *Nakakakopya ng isang kasabihan at naipapaliwanag nang mabuti sa kuwaderno. *Nakalalahok sa mga gawaing pangkapaligiran. *Nakaaawit ng isang awit tungkol sa kapaligiran. F.Learning Presentation: Buksan ang mga sumusunod na links at alamin ang nais ipahiwatig ng ating kapaligiran. 1.http://www.alltheweb.com/search?cat=img&cs=utf8&q=Nature&rys=0&itag=crv&_sb_lang=pref 2.http://images.search.yahoo.com/search/images?ei=UTF-8&fr=slv1-msgr&p=mother%20nature&fr2=tab-news *Ano ang masabi ninyo tungkol sa ating kapaligiran at ang ating inang kalikasan? *Sa paanong paraan ninyo ito mapangangalagaan? *Paano ninyo ito mapananatiling malinis at maayos. G. Learning Activity: http://theprawn.com/quotes/?c=345 l. Puntahan ang link na itohttp://images.search.yahoo.com/search/images?_adv_prop=images&imgsz=all&imgc=&vf=all&va=nature&fr=slv1-msgr&ei=UTF-8.Pumuli ng isa at iguhit ito sa isang malinis na papel. 2.http://www.pagsanjan.org/hometown/local-admin/ulat02_8-point.html. Sipiin ang 8 pamamaraan upang magkaroon ng maganda at maayos na kapaligiran. 3.http://theprawn.com/quotes/?c=345.Puntahan ang link na ito at sumipi ng 2 kasabihan at ipaliwanag. 4.http://images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3F_adv_prop%3Dimages%26imgsz%3Dall%26imgc%3D%26vf%3Dall%26va%3Dmother%2Bnature%26fr%3Dslv1-msgr%26ei%3DUTF-8&w=300&h=375&imgurl=www.thegreatillusion.com%2Fmother%2520nature%2520new.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.thegreatillusion.com%2Fmother.html&size=25.1kB&name=mother%20nature%20new.jpg&p=mother+nature&type=jpeg&no=2&tt=71,009&ei=UTF-8. Sumulat ng 5 pamamaraan kung paano mapananatiling malinis at maayos ang ipinakitang kapaligiran. H. Learning Evaluation: *Buksan ang link na ito,http://www.prongo.com/quizstation/.Sagutin ang mga tanong, gamitin ang class key na jtaquino at ang classkey password ay 1234567. I. Assignment: Puntahan ang link na ito at ipaliwanag kung ano ang mensahe na nais iparating sa atin.http://www.gbgm-umc.org/Grupongsagip/masdan.htm

0 Comments:

Post a Comment

<< Home