mygenejoyce

Friday, May 05, 2006

A. Subject Name: Edukasyong Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali 3
B. Lesson Reference No. Two
C. Lesson Title: Mga Gawaing Pisikal
D. Lesson Description:
Ang araling ito ay tungkol sa mga gawaing pisikal at kung papaano magiging isport sa lahat ng bagay.
E. Learning Outcomes:
*Nakabibigay ng mga gawaing pisikal.
*Nakalalahok sa mga simpleng laro at paligsahan.
* Nagagawa ang palagiang pag-eehersisyo tulad ng paglakad, pagyuko at pag-inat, pagluksu-lukso.
*Nakasusunod sa mga alituntunin ng mga laro.
*Napapanatili ang pagiging isport sa lahat ng laro.
*Nakabubuo ng isang pangkat at nakapagpapakita ng simpleng laro.
*Nakasasali sa pangkatang pag-eehersisyo.
F. Learning Presentation:
1.Buksan ang link na ito: http://www.activeteamsports.com/
2.Buksan ito: http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Physical%20Fitness. Sumulat ng limang paraan kung paano napananatiling maayos ang pisikal na anyo ayon sa mga nakita mong larawan.
3.Buksan ang link na ito:.http://www.aguador.ph/articles.asp?id=119 .Isagawa ang tamang pamamaraan ng larong ito ng mga kasapi mo.
4.Buksan ang link na ito upang malaman kung paano maging isport sa lahat ng pagkakataon.http://berdengmakina.blogspot.com/2005/09/isport-lang-tayo.html
5.Ito ang mga alituntunin sa paglalaro ng tug and war,sipiin at isagawa sa klase.http://www.ehow.com/how_7943_play-tug-war.html
G. Learning Activity:
l.Isulat ang mga isports na makikita sa link na ito.http://eteamz.active.com/company/sportz/ 2.http://www.curvenetics.com/body.htm. Paano napananatiling maganda ang pisikal na anyo? 3.Sipiin kung ano ang tinatawag na Physical Fitness sa link na itohttp://similarminds.com/types/physicalfitness.html.
4. Nakalalahok ka sa isang outdoor game na tug and war sa gagawin sa paaralan.
5. Gumaya ng isang ehersisyo na ipapakita bukas sa sa link na itio. .http://img.search.yahoo.com/search/images?ei=utf-8&fr=slv1-msgr&p=Physical%20Fitness H. Learning Evaluation:
Puntahan ang http://www.prongo.com/, buksan ang take test here at i click ang EKAWP 4(two), ang class key ko ay jtaquino.
I. Assignment:
Magdikit ng mga larawan ng gawaing pisikal sa kwaderno.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home